feb 07

Carnaval 2015

Een keer per jaar doet zich een aparte situatie voor bij de Laatbleujers. Het is zaterdag-avond, een week voor de carnaval losbarst, en de meeste Laatbleujers zitten thuis……Waarom? Vanavond zijn de Laatbleujers vrouwen aan de beurt bij de jaarlijkse vrouwluujzitting. … Continue reading