feb 07

Carnaval 2015

Een keer per jaar doet zich een aparte situatie voor bij de Laatbleujers. Het is zaterdag-avond, een week voor de carnaval losbarst, en de meeste Laatbleujers zitten thuis……Waarom? Vanavond zijn de Laatbleujers vrouwen aan de beurt bij de jaarlijkse vrouwluujzitting. … Continue reading

nov 12

Carnaval 2015

Het seizoen is weer geopend. Carnaval is net zoals de oktoberfeesten onlosmakelijk verbonden met de Laatbleujers. Sinds de oprichting hebben we dan ook al menig feest bezocht, optochten gelopen en zaate hermeniekes treffen meegemaakt. Een van de hoogtepunten was toch … Continue reading